วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยพิธีในภาคเช้า พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ ประธานสงฆ์ นำสาธุชนนั่งสมาธิ ต่อจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล ๕ ตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธานตักบาตรคือ กัลฯ นาง มีดวงจันทร์ และ กัลฯ สารสิน สีสุกพานทอง ต่อด้วยพิธีตักบาตรประธานบุญพิธีและสาธุชนร่วมกันใส่บาตร แด่คณะพระภิกษุสงฆ์ ๑๕ รูป ภาคบ่าย เป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี เริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ประธานสงฆ์นำสาธุชนเจริญสมาธิภาวนา เสร็จแล้วเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรกฐิน โดยประธานกฐิน คือ พระทอดด์ สุทธภาโส, กัลฯ ดอกแก้ว โลวัน และ กัลฯ มณีจันทร์ ไชยสุเทพ ประธานกฐินถวายผ้าไตรกฐินและพานดอกไม้ ประธานสงฆ์คือพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ และคณะสงฆ์ประกอบพิธีเผดียงสงฆ์ พระใบฎีกาวาริส ติณณถทฺโธ ตั้งพัดกล่าวคำอปโลกน์กฐิน จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยประธานคือ ครอบครัวทองประไพพักตร์ และ กัลฯ ทองใส พารา จากนั้นท่านเจ้าภาพและสาธุชนถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ ต่อด้วยพิธีมุทิตาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ คณะสงฆ์แสดงมุทิตาสักการะพระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ ตามด้วยคณะเจ้าภาพแสดงมุทิตาสักการะพระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ และถ่ายภาพประวัติศาสตร์พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2558 สาธุชนต่างปลื้มปีติใจกับบุญใหญ่ในวันนี้กันถ้วนหน้า